Lika möjligheter

Tack för att du skickade en förfrågan till oss. Vi kommer att kontakta dig inom kort.
Snabba länkar

I vårt lilla företag behandlas alla människor lika eller likvärdigt och missgynnas inte av fördomar eller fördomar. Vi anställer människor med olika bakgrund, religion, kön och sexuell läggning. Detta innebär att den bästa personen för ett jobb eller en befordran är den person som förtjänar den positionen på grundval av kvalifikationer, erfarenhet och kunskap. Vår mångfald på arbetsplatsen värdesätter allas olikheter.

Karpfiske i Sloveniens mest kända sjö
© Copyright by Fiske vid sjön Bled
Portföljbolag för Upptäckten av världen.